1.    Adı Soyadı: ATİLA KORKMAZ

2.    Doğum Yeri: Ankara

3.    Unvanı: Profesör Doktor

4.    Öğrenim Durumu:

 

          Derece

               Alan

             Üniversite

Lisans

      TIP FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Y.Lisans

     GENEL CERRAHİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

5.    Akademik Unvanlar: Profesörlük (2007)

 

6.    Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

 

          Yüksek Lisans Tezleri: 21 Adet

          Doktora tezleri

 

7.    Yayınlar

 

          Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 37 Adet

           

          Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 23 Adet

 

          Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

      Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 43 Adet

 

          Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 38 Adet

 

          Diğer yayınlar:

 

Alanında Türkçe Kitap Yazımı:

Erdoğan B, Korkmaz A, Maraş H. “Diyabetik ayakta tanı ve tedavi yaklaşımları, Ankara

Türkçe Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:

1. Korkmaz A. "Diyabetik ayak infeksiyonları" Ankara Cerrahi Derneği Diyabetik Ayak Kitabı, Sayfa: 15-24, Ankara (1998).                                                                                                                   1

2. Korkmaz A. “Karın eksplorasyonunda önemli noktalar” Acil Cerrahi Kitabı ISBN: 978-9944-5104-2-4, Editör C. Ertekin Sayfa 67-76

 (2007).                                                                                                                            

 

b) Uygulama Kılavuzunda Bölüm Yazarlığı ve Puanları:

1. Korkmaz A. “Medikal konsültasyonda temel prensipler” Ankara Numune Hastanesi Mezuniyet Sonrası Medikal Konsültasyon Eğitim Kursu-I Kitabı, Sayfa:1, Ankara (1995).                 

2. Erverdi N, Korkmaz A. “Kitlesel yaralanmalarda genel prensipler” Ankara Numune Hastanesi Mezuniyet Sonrası Politravmatize Hastaya Acil Yaklaşım Eğitim Kursu-IV Kitabı, Sayfa:42 (1995).                                                                                                                                

3. Korkmaz A. "Yoğun bakım infeksiyonları için risk faktörleri ve odaklar" Ankara Numune Hastanesi Mezuniyet Sonrası Yoğun Bakım İnfeksiyonları Eğitim Kursu IX  Kitabı, Sayfa: 29, Ankara

(1997).                               

 

8.    Projeler

 

9.    İdari görevler

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Cerrahi Klinik Şefliği (1992-2006)                

International Hemodynamic Society Kurucu ve 2.Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği(1995-)      

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği(2000-), 2. Başkan ve Genel Sekreterlik                  

Ankara Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1996-1998)                                                     

Ankara Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği, İki Dönem( 2002-2004, 2004-2006)                       

 

10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler

 

Uluslararası Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

Society of Critical Care Medicine, 1993

International Hemodynamic Society (Bir dönem 2. Başkan), 1995

European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S.), 1995

Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons(SAGES), 1997

Fellow of the American College of Surgeons(FACS), 2007

Ulusal Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

Türk Cerrahi Derneği

Ankara Cerrahi Derneği

Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği

Acil ve Travma Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

 

1.    Ödüller

 

2.    Son iki yılda verdiğim lisans ve lisansüstü dersleri

 

Akademik yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık saati

Teorik

 

Uygulama

 

2006-2007

Güz

 

 

Asit Baz Dengesi

Şok

Sıvı-Elektrolit Dengesi

Sepsis, Çoklu Organ Yetmezliği

Peritonitler

Dalağın Cerrahi Hastalıkları

Anoraktal Hastalıklar

Sürrenal Hastalıkları

Mide, Duodenum Cerrahi Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahi Hastalıkları

Venöz Tromboembolizm

 

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Asit Baz Dengesi

Şok

Sıvı-Elektrolit Dengesi

Sepsis, Çoklu Organ Yetmezliği

Peritonitler

Dalağın Cerrahi Hastalıkları

Anoraktal Hastalıklar

Sürrenal Hastalıkları

Mide, Duodenum Cerrahi Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahi Hastalıkları

Venöz Tromboembolizm

 

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

 

 

 

2007-2008

Güz

 

 

 

Asit Baz Dengesi

Şok

Sıvı-Elektrolit Dengesi

Sepsis, Çoklu Organ Yetmezliği

Peritonitler

Dalağın Cerrahi Hastalıkları

Anoraktal Hastalıklar

Sürrenal Hastalıkları

Mide, Duodenum Cerrahi Hastalıkları

 

 

 

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Asit Baz Dengesi

Şok

Sıvı-Elektrolit Dengesi

Sepsis, Çoklu Organ Yetmezliği

Peritonitler

Dalağın Cerrahi Hastalıkları

Anoraktal Hastalıklar

Sürrenal Hastalıkları

Mide, Duodenum Cerrahi Hastalıkları

 

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1